MENÜ

TMFTP HAKKINDA

TARİHÇE

Derneğimizin Amaçları 

- Üyelerinin ortak mesleki, akademik, sosyal, ekonomik, kültürel ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaktır.
- Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Bilim Dalının gelişmesine, akademik yapılanma içinde formal yerini bulmasına ve toplum tarafından daha iyi tanınmasına yardımcı olmaktır.
- Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji  Bilim Dalının kapsamına giren alanlarda; Hastalara daha iyi hizmet verebilmek için alt yapı, eğitim-öğretim, akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktır.

Dernek bu amaca ulaşmak için "Perinatal-Neonatal Tıp ve Yüksek riskli Gebelikler", "Fetal Tıp; Prenatal Tanı", "Obstetrik ve Fetal Görüntüleme" ve "Maternal-Fetal Tıp ve Hukuk/Etik" gibi çalışma grupları oluşturmak için faaliyet gösterecektir. Ayrıca üyelerinin mesleki, akademik, sosyal, hukuksal sorunları ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında destekleyici ve yönlendirici olmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ve diğer ilgili Bilim Dalları [Pediatri (neonatoloji, genetik, hematoloji, metabolizma, nöroloji, immünoloji, hepatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve diğer); Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Halk Sağlığı, Radyoloji ve benzeri] içinde "Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji" alanında çalışanlar arasındaki iletişim eksikliği ve koordinasyon sorunlarının nedenlerini belirleyip ortak çözüm yolları aramak, bu konular çerçevesinde konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre v.b. toplantılar ve yayınlar yaparak; "Maternal-Fetal Tıp ve Perinatotoji" alanında çalışanların mesleki akademik ve sosyal yaşam düzeyini ve verimini yükseltmek, üyeler arasında dostluk ruhunu pekiştirmek; "Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji" alanında ortaklaşa çalışan, üniversite, araştırma merkezi, dernek ve oda gibi tüm kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliği ve dayanışma olanaklarını geliştirmek ve herşeyden önemlisi, gebe anne ve karnındaki bebeğin (Fetus) sağlık problemlerine çözüm aramak ve toplumumuz sathında "Perinatal Morbidite ve Mortaliteyi" en düşük düzeye indirmek amacıyla faaliyet gösterir. Konu ile ilgili eğitim faaliyetleri derneğin amaçları içindedir. Hedef anne sağlığı gözetilerek sağlıklı bebeklerin doğurtulmasıdır.

Derneğimizin Kurucuları
M. Sinan Beksaç, Candan Cengiz, Lügen Cengiz, Namık Demir, Oktay Kadayıfçı, Gülay Kurtay, Vildan Ocak, Akgün Yıldız, Atıl Yüksel